Når du lejer en trailer hos Midtjysk Biludlejning er der nogle få betingelser du som lejer skal overholde. Disse er listet herunder:

 1. Traileren må kun føres af lejeren eller af de i nærværende kontrakt navngivne personer.
 2. Udlejeren er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede.
 3. Udlejeren er ikke økonomisk ansvarlig for tidstab eller andet tab som lejer måtte påføres som følge af funktionssvigt af det lejede.
 4. Udlejeren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab.
 5. Traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer.
 6. Traileren skal tilbageleveres til udlejers plads til den fastsatte tid, og i samme stand som ved modtagelsen.
 7. Såfremt lejeren har beskadiget traileren, er udlejer berettiget til at tilbageholde det evt. indbetalte depositum, indtil en opgørelse over reparationens omkostninger foreligger, for herefter at modregne disse omkostninger heri.
 8. Lejer har ved modtagelsen af traileren kontrolleret, at denne er i orden, særligt med hensyn til signal- og tegnafgivningsapparater samt lygter.
 9. Det påhviler lejer at ansvarsforsikre trækkrogen på køretøjet. Dette er ikke en forsikring, der automatisk er omfattet af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.
 10. Lejede trailere er fuldt forsikrede.
 11. Der kræves et særskilt tillæg til når der skal køres i udlandet. Forhør din udlejer omkring udlandskørsel.
 12. Lejer har enhver ansvar/kaskoskade en selvrisiko på kr. 5.000. Medmindre det fremgår af forsikringspolicen, at forsikringen er tegnet med et lavere selvrisikobeløb.
 13. Det er lejers ansvar, at være i besiddelse af kørekort, der giver ret til at trække den lejede trailer.
 14. Det er lejers ansvar, at totalvægt for bil og trailer overholdes.

Se herunder hvad typer udlejningsbiler
du kan finde på Midtjysk Biludlejning: